RECURRENCE (2022) นรกซ้ำรอย
RECURRENCE (2022) นรกซ้ำรอย
6.3
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2022

“หลายปีหลังจากย้ายไปอยู่ในเมืองที่ห่างไกล อดีตตำรวจปีปาถูกดึงกลับเข้าไปในโลกมืดที่เธอคิดว่าจะทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อมีศพปรากฏขึ้นบนที่ดินของเธอ