COLD SKIN (2017) พรายนรก ป้อมทมิฬ
COLD SKIN (2017) พรายนรก ป้อมทมิฬ
6.3
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2017

“ชายหนุ่มที่มาถึงเกาะห่างไกลพบว่าตัวเองติดอยู่ในการต่อสู้เพื่อชีวิตของเขา