All Quiet on the Western Front (1930) สนามรบ สนามชีวิต
All Quiet on the Western Front (1930) สนามรบ สนามชีวิต
8
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
1930

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงของทหารเยอรมันระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยจำลองสถานการณ์ให้ผู้ชมเห็นถึงสภาพชีวิตอันโหดร้ายของทหารเยอรมันที่ออกไปรบในแนวหน้าอย่างสมจริง เพื่อต้องการให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงสิ่งที่สงครามนำมาให้ ว่านอกจากจะเป็นทางออกที่ใช้ไม่ได้ในการแก้ไขความขัดแย้งแล้ว ยังเป็นการส่งเยาวชน อนาคตของชาติให้ไปจบชีวิตอย่างน่าอดสูและเปล่าประโยชน์อีกด้วย หนังสือและภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะสื่อถึงแนวคิด “ต่อต้านสงคราม”


หนังที่คุณอาจสนใจ